تخفیف ویژه جهت ثبت دامنه به مدت محدود

.xyz قیمت با تخفیف 24 هزار تومان | بدون تخفیف 200 هزار تومان

.info قیمت با تخفیف 58 هزار تومان | بدون تخفیف 230 هزار تومان

.live قیمت با تخفیف 85 هزار تومان | بدون تخفیف 330 هزار تومان

.shop قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 490 هزار تومان

.site قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 450 هزار تومان

.co قیمت با تخفیف 160 هزار تومان | بدون تخفیف 400 هزار تومان

200,000Rial | ماهانه

RHL-2g_SSD


فضا : 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد SSD
کنترل پنل : Cpanel/WHM
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
تعداد اکانت ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
وب سرور : LiteSpeed
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
IP اختصاصي:در صورت درخواست

300,000Rial | ماهانه

RHL-5g_SSD


فضا : 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد: SSD
اکانت سي پنل مجاز: 15 عدد
کنترل پنل : Cpanel/WHM
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
تعداد اکانت ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
وب سرور : LiteSpeed
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
IP اختصاصي:در صورت درخواست

450,000Rial | ماهانه

RHL-10g_SSD


فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد: SSD
اکانت سي پنل مجاز: 30 عدد
کنترل پنل : Cpanel/WHM
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
تعداد اکانت ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
وب سرور : LiteSpeed
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
IP اختصاصي:در صورت درخواست

600,000Rial | ماهانه

RHL-15g_SSD


فضا : 15 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد: SSD
اکانت سي پنل مجاز: 45 عدد
کنترل پنل : Cpanel/WHM
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
تعداد اکانت ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
وب سرور : LiteSpeed
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر

تحويل : پس از پرداخت آنلاين
IP اختصاصي:در صورت درخواست

700,000Rial | ماهانه

RHL-20g_SSD


فضا : 20 گیگ
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد: SSD
اکانت سي پنل مجاز: 60 عدد
کنترل پنل : Cpanel/WHM
بک آپ گیری :روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
تعداد اکانت ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
وب سرور : LiteSpeed
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
IP اختصاصي:در صورت درخواست