تخفیف ویژه جهت ثبت دامنه به مدت محدود

.xyz قیمت با تخفیف 24 هزار تومان | بدون تخفیف 200 هزار تومان

.info قیمت با تخفیف 58 هزار تومان | بدون تخفیف 230 هزار تومان

.live قیمت با تخفیف 85 هزار تومان | بدون تخفیف 330 هزار تومان

.shop قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 490 هزار تومان

.site قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 450 هزار تومان

.co قیمت با تخفیف 160 هزار تومان | بدون تخفیف 400 هزار تومان

ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
80,000Rial
1 سال
80,000Rial
1 سال
80,000Rial
1 سال
.co.ir
40,000Rial
1 سال
40,000Rial
1 سال
45,000Rial
1 سال
.net.ir
40,000Rial
1 سال
40,000Rial
1 سال
45,000Rial
1 سال
.org.ir
40,000Rial
1 سال
40,000Rial
1 سال
45,000Rial
1 سال
.com
2,800,000Rial
1 سال
2,800,000Rial
1 سال
2,800,000Rial
1 سال
.net
3,300,000Rial
1 سال
3,300,000Rial
1 سال
3,300,000Rial
1 سال
.org
3,300,000Rial
1 سال
3,300,000Rial
1 سال
3,300,000Rial
1 سال
.info
3,800,000Rial
1 سال
3,800,000Rial
1 سال
3,800,000Rial
1 سال
.xyz
600,000Rial
1 سال
3,800,000Rial
1 سال
3,800,000Rial
1 سال
.co
4,000,000Rial
1 سال
4,000,000Rial
1 سال
4,000,000Rial
1 سال
.shop
1,350,000Rial
1 سال
4,900,000Rial
1 سال
4,900,000Rial
1 سال
.live
850,000Rial
1 سال
3,300,000Rial
1 سال
3,300,000Rial
1 سال
.site
4,500,000Rial
1 سال
4,500,000Rial
1 سال
4,500,000Rial
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains