ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
230,000Rial
1 سال
230,000Rial
1 سال
230,000Rial
1 سال
.co.ir
40,000Rial
1 سال
40,000Rial
1 سال
45,000Rial
1 سال
.net.ir
40,000Rial
1 سال
40,000Rial
1 سال
45,000Rial
1 سال
.org.ir
40,000Rial
1 سال
40,000Rial
1 سال
45,000Rial
1 سال
.com
6,400,000Rial
1 سال
6,400,000Rial
1 سال
6,400,000Rial
1 سال
.net
6,800,000Rial
1 سال
6,800,000Rial
1 سال
6,800,000Rial
1 سال
.org
6,800,000Rial
1 سال
6,800,000Rial
1 سال
6,800,000Rial
1 سال
.info
5,800,000Rial
1 سال
5,800,000Rial
1 سال
5,800,000Rial
1 سال
.xyz
1,550,000Rial
1 سال
1,550,000Rial
1 سال
1,550,000Rial
1 سال
.co
15,000,001Rial
1 سال
15,000,001Rial
1 سال
15,000,001Rial
1 سال
.shop
2,600,000Rial
1 سال
9,900,000Rial
1 سال
9,900,000Rial
1 سال
.live
2,000,000Rial
1 سال
5,300,000Rial
1 سال
5,300,000Rial
1 سال
.site
10,000,000Rial
1 سال
10,000,000Rial
1 سال
10,000,000Rial
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains