تخفیف ویژه جهت ثبت دامنه به مدت محدود

.xyz قیمت با تخفیف 24 هزار تومان | بدون تخفیف 200 هزار تومان

.info قیمت با تخفیف 58 هزار تومان | بدون تخفیف 230 هزار تومان

.live قیمت با تخفیف 85 هزار تومان | بدون تخفیف 330 هزار تومان

.shop قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 490 هزار تومان

.site قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 450 هزار تومان

.co قیمت با تخفیف 160 هزار تومان | بدون تخفیف 400 هزار تومان

500,000Rial | ماهانه

GR-plan1024


رم: 1024MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core
هارد : 50GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

600,000Rial | ماهانه

GR-plan2048


رم: 2048MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core
هارد : 70GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

900,000Rial | ماهانه

GR-plan3072


رم: 3072MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core
هارد : 100GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

1,100,000Rial | ماهانه

GR-plan4096


رم: 4096MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 3 Core
هارد : 120GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

1,300,000Rial | ماهانه

GR-plan5120


رم: 5120MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 3 Core
هارد : 150GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت