تخفیف ویژه جهت ثبت دامنه به مدت محدود

.xyz قیمت با تخفیف 24 هزار تومان | بدون تخفیف 200 هزار تومان

.info قیمت با تخفیف 58 هزار تومان | بدون تخفیف 230 هزار تومان

.live قیمت با تخفیف 85 هزار تومان | بدون تخفیف 330 هزار تومان

.shop قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 490 هزار تومان

.site قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 450 هزار تومان

.co قیمت با تخفیف 160 هزار تومان | بدون تخفیف 400 هزار تومان

هاست آپلود سنتر

3gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 3 گیگابایت مقدار فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 1 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری
5gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 2 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری
10gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 3 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری
15gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 15 گیگابایت مقدار فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 4 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری
20gbانتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

 • 20 گیگابایت مقدار فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان محل سرور
 • دارد قابلیت ارتقا
 • 5 عدد ديتابيس
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوری