تخفیف ویژه جهت ثبت دامنه به مدت محدود

.xyz قیمت با تخفیف 24 هزار تومان | بدون تخفیف 200 هزار تومان

.info قیمت با تخفیف 58 هزار تومان | بدون تخفیف 230 هزار تومان

.live قیمت با تخفیف 85 هزار تومان | بدون تخفیف 330 هزار تومان

.shop قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 490 هزار تومان

.site قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 450 هزار تومان

.co قیمت با تخفیف 160 هزار تومان | بدون تخفیف 400 هزار تومان

50,000Rial | ماهانه

3gb


مقدار فضا: 3 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 300 گیگابایت
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
ديتابيس: 1 عدد
تحويل فوری :پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

80,000Rial | ماهانه

5gb


مقدار فضا: 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 500 گیگابایت
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
ديتابيس: 2 عدد
تحويل فوری :پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

120,000Rial | ماهانه

10gb


مقدار فضا: 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 1000 گیگابایت
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
ديتابيس: 3 عدد
تحويل فوری :پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

150,000Rial | ماهانه

15gb


مقدار فضا: 15 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 1500 گیگابایت
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
ديتابيس: 4 عدد
تحويل فوری :پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست

200,000Rial | ماهانه

20gb


مقدار فضا: 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : 2000 گیگابایت
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
ديتابيس: 5 عدد
تحويل فوری :پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان آپلود سنتر شما به سرور فلکس هاست