250,000Rial | ماهانه

1GB_SSD
مقدار فضا: 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد:SSD
تعداد Addon domain: یک عدد
بقیه امکانات: نامحدود
مقدار سی پی یو : 20%
مقدار رم:1536 مگابایت
تعداد کانکشن همزمان:30
I/O : 1536 KB
پشتیبانی : ۲۴ اعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed

300,000Rial | ماهانه

2GB_SSD


مقدار فضا: 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد:SSD
بقیه امکانات: نامحدود
مقدار سی پی یو : 25%
مقدار رم:2048 مگابایت
تعداد کانکشن همزمان:50
I/O : 2048 KB
پشتیبانی : ۲۴ اعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed

400,000Rial | ماهانه

3GB_SSD


مقدار فضا: 3 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد:SSD
بقیه امکانات: نامحدود
مقدار سی پی یو : 30%
مقدار رم:2560 مگابایت
تعداد کانکشن همزمان:70
I/O : 2560 KB
پشتیبانی : ۲۴ اعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed

500,000Rial | ماهانه

4GB_SSD


مقدار فضا: 4 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد:SSD
بقیه امکانات: نامحدود
مقدار سی پی یو : 35%
مقدار رم:3072 مگابایت
تعداد کانکشن همزمان:100
I/O : 3072 KB
پشتیبانی : ۲۴ اعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed

600,000Rial | ماهانه

5GB_SSD


مقدار فضا: 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
نوع هارد:SSD
بقیه امکانات: نامحدود
مقدار سی پی یو : 40%
مقدار رم:4096 مگابایت
تعداد کانکشن همزمان:150
I/O : 4096KB
پشتیبانی : ۲۴ اعته
کنترل پنل : Cpanel
نصب مدیریت محتوا:رایگان
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
وب سرور : LiteSpeed