تخفیف ویژه جهت ثبت دامنه به مدت محدود

.xyz قیمت با تخفیف 24 هزار تومان | بدون تخفیف 200 هزار تومان

.info قیمت با تخفیف 58 هزار تومان | بدون تخفیف 230 هزار تومان

.live قیمت با تخفیف 85 هزار تومان | بدون تخفیف 330 هزار تومان

.shop قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 490 هزار تومان

.site قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 450 هزار تومان

.co قیمت با تخفیف 160 هزار تومان | بدون تخفیف 400 هزار تومان

200,000Rial | ماهانه

RHD-10G


مقدار فضا: 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز :نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel/WHM
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
تعداد اکانت مجاز: 10 عدد
ديتابيس: در صورت درخواست
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور فلکس هاست

350,000Rial | ماهانه

RDH-25G


مقدار فضا: 25 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز :نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel/WHM
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
تعداد اکانت مجاز: 25 عدد
ديتابيس: در صورت درخواست
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور فلکس هاست

500,000Rial | ماهانه

RDH-50G


مقدار فضا: 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز :نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel/WHM
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
تعداد اکانت مجاز: 50 عدد
ديتابيس: در صورت درخواست
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور فلکس هاست

650,000Rial | ماهانه

RDH-80G


مقدار فضا: 80 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز :نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel/WHM
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
تعداد اکانت مجاز: 80 عدد
ديتابيس: در صورت درخواست
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور فلکس هاست

750,000Rial | ماهانه

RDH-100G


مقدار فضا: 100 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز :نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel/WHM
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
تعداد اکانت مجاز: 100 عدد
ديتابيس: در صورت درخواست
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور فلکس هاست:

950,000Rial | ماهانه

RDH-150G


مقدار فضا: 150 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز :نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel/WHM
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
تعداد اکانت مجاز: 150 عدد
ديتابيس: در صورت درخواست
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور فلکس هاست

1,350,000Rial | ماهانه

RDH-200G


مقدار فضا: 200 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت سي پنل مجاز :نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی آنلاین: ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel/WHM
محل سرور : آلمان
قابلیت ارتقا: دارد
تعداد اکانت مجاز: 200 عدد
ديتابيس: در صورت درخواست
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور فلکس هاست