تخفیف ویژه جهت ثبت دامنه به مدت محدود

.xyz قیمت با تخفیف 24 هزار تومان | بدون تخفیف 200 هزار تومان

.info قیمت با تخفیف 58 هزار تومان | بدون تخفیف 230 هزار تومان

.live قیمت با تخفیف 85 هزار تومان | بدون تخفیف 330 هزار تومان

.shop قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 490 هزار تومان

.site قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 450 هزار تومان

.co قیمت با تخفیف 160 هزار تومان | بدون تخفیف 400 هزار تومان

160,000Rial | ежемесячно

GR-plan256


رم: 256MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 1 Core
هارد : 20GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

350,000Rial | ежемесячно

GR-plan512


رم: 512MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 1 Core
هارد : 35GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

400,000Rial | ежемесячно

GR-plan1024


رم: 1024MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core
هارد : 50GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

550,000Rial | ежемесячно

GR-plan2048


رم: 2048MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core
هارد : 70GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

650,000Rial | ежемесячно

GR-plan3072


رم: 3072MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core
هارد : 100GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

750,000Rial | ежемесячно

GR-plan4096


رم: 4096MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 3 Core
هارد : 120GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

850,000Rial | ежемесячно

GR-plan5120


رم: 5120MB
نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2 @ 3 Core
هارد : 150GB
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : آلمان
سیستم عامل : انتخابی
تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت