تخفیف ویژه جهت ثبت دامنه به مدت محدود

.xyz قیمت با تخفیف 24 هزار تومان | بدون تخفیف 200 هزار تومان

.info قیمت با تخفیف 58 هزار تومان | بدون تخفیف 230 هزار تومان

.live قیمت با تخفیف 85 هزار تومان | بدون تخفیف 330 هزار تومان

.shop قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 490 هزار تومان

.site قیمت با تخفیف 135 هزار تومان | بدون تخفیف 450 هزار تومان

.co قیمت با تخفیف 160 هزار تومان | بدون تخفیف 400 هزار تومان

40,000Rial | ماهانه

HLI-100MB


مقدار فضا: 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 2 گیگابایت
تعداد ادون دامین: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
پرداخت:ماهيانه،سالیانه

60,000Rial | ماهانه

HLI-250MB


مقدار فضا: 250 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 4 گیگابایت
تعداد ادون دامین: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
پرداخت:ماهيانه،سالیانه

80,000Rial | ماهانه

HLI-500MB


مقدار فضا: 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 8 گیگابایت
تعداد ادون دامین: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
پرداخت:ماهيانه،سالیانه

100,000Rial | ماهانه

HLI-1000MB


مقدار فضا: 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 12 گیگابایت
تعداد ادون دامین: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
پرداخت:ماهيانه،سالیانه

150,000Rial | ماهانه

HLI-2000MB


مقدار فضا: 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه : 15 گیگابایت
تعداد ادون دامین: نامحدود
تعداد اکانت FTP: نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : دایرکت ادمین
بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
پرداخت:ماهيانه،سالیانه