فعال سازی SSL رایگان در سی پنل

فاقد ديدگاه
برای فعال سازی SSL رایگان بر روی هاست سی پنل خود از دستورالعمل زیر استفاده نمایید:
مرحله اول : وارد کنترل پنل سی پنل خود شوید و سپس در تب “Security”  بر روی  “Let’s Encrypt”  کلیک کنید:
https://flexhost.ir/learn/ssl1.pngمرحله دوم :در صفحه باز شده در قسمت “Issue a new certificate ” برای دامنه ای که می خواهید SSL تعریف کنید بر روی “Issue” کلیک کنید:

https://flexhost.ir/learn/ssl3.png

مرحله سوم: بر روی Issue کلیک کنید:

https://flexhost.ir/learn/ssl2.png

مرحله چهارم: پس از تکمیل نصب SSL و مشاهده پیغام زیر ، وب سایت شما با https قابل مشاهده می باشد:

https://flexhost.ir/learn/ssl4.png

مرحله پنجم: سایت شما به صورت زیر قابل مشاهده می باشد

https://flexhost.ir/learn/ssl5.png


فاقد ديدگاه
 

نظر بدهید