Base de connaissances

اگر از کاربران پلسک هستید و با مشکل ۵۰۰ Internal Server Error مواجه هستید این مشکل ممکن است  مربوط به نداشتن permission فایلهای mdb. است و یا مربوط به اشتباه در برنامه نویسی فایل asp شما در script ها و obejct ها و یا در path های مربوط به فایل mdb. است.

برای دادن permission به فایلهای mdb. و دایرکتوری که فایلهای mdb. شما در آن قرار دارد به روش زیر عمل کنید:

(آدرس https://yoursite.com ) را تایپ کنید و پس از دادن username و password وارد کنترل پنل سایتتان شوید.

سپس روی گزینه file manager کلیک کنید و روی دایکتوری httpdocs کلیک کنید

سپس در محلی که فایلهای mdb. را قبلا آپلود کرده بودیند بروید و روی عکس مقابل آن فایلهای mdb. کلیک کنید و تمام تیکهای Allow را تیک بزنید.(همین کار را هم برای دایکتوریهایی که فایلهای mdb. درآنها است انجام دهید)

 http://help.regiran.com/wp-content/uploads/untitled33.jpg

اگر باز هم internal server error برای فایل ای اس پی خود دریافت میکنید مربوط به نقص در برنامه نویسی شما میباشد به عنوان مثال شخصی که برای فایل ای اس پی خود پیغام خطای internal server error را دریافت میکرد با خذف کردن خط <%@ codepage = 65001 LCID = 1065 %> در فایل asp اش , دیگر پیغام خطای internal server error را دریافت نکرد و فایل asp اش بدون هیچ گونه خطایی اجرا میشد.

بهترین راه برای یافتن این گونه خطا ها رجوع به قسمت search سایت www.microsoft.com است به عنوان مثال مشکلی که در عبارت فوق ذکر گردید در آدرس http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/iissdk/html/582e6f47-52eb-413e-8b5d-c99145cb61d8.asp توضیح داده شده است

 

0 Utilisateurs l'ont trouvée utile
Cette réponse était-elle pertinente?